Cele mai citite articole

 • All Post
 • Cancan
 • Cultura
 • Economie
 • Eveniment
 • Generale
 • Politica
 • Social
 • Sport
 • Stirea zilei
 • Top Brasov

Dream Life in Paris

Questions explained agreeable preferred strangers too him her son. Set put shyness offices his females him distant.

Categorii

Edit Template

Aeroportul Internațional Brașov scoate la concurs încă 12 posturi

Trei proceduri de ocupare prin concurs a posturilor vacante în cadrul Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” au fost lansate vineri, 28 iulie. În total sunt scoase la concurs 12 posturi.

În conformitate cu prevederile HCA nr. 32/20.07.2023 de aprobare a Regulamentului de concurs, Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” R.A. organizează la sediul din Ghimbav, Str. Herman Oberth nr. 35, județul Brașov, concursuri de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi:

 1. 3 posturi vacante, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată:

1 post de agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendiu, la Direcția Tehnică Operațională, Serviciul Privat pentru Situații de Urgență, Intervenție Salvare

Condiţii specifice:  

* studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

* permis de conducere categoria B;

* vechime în muncă de minimum 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă;

* memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol şi atenție, bună capacitate de învățare;

* rezistență la efort fizic intens;

* disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program: program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură (12/24 – 12/48), dar chiar și în program prelungit de lucru, cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;

* fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;

* capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;

* respect pentru autoritate și ierarhie;

* asumarea responsabilităților;

* vigilență;

* capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual.

Constitutie un avantaj deținerea unui certificat de servant pompier.

2 posturi de conducător autospecială PSI, la Direcția Tehnică Operațională, Serviciul Privat pentru Situații de Urgență, Intervenție Salvare

Condiţii specifice:  

* studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

* permis de conducere categoriile B și C;

* vechime în muncă de minimum 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă;

* memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol şi atenție, bună capacitate de învățare;

* rezistență la efort fizic intens;

* disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program: program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură (12/24 – 12/48), dar chiar și în program prelungit de lucru, cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;

* fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;

* capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;

* respect pentru autoritate și ierarhie;

* asumarea responsabilităților;

* vigilență;

* capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual.

Concursul se va desfăşura în 4 etape succesive:selecţia dosarelor de înscriere, probă sportivă, proba scrisă şi interviul.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

– depunerea dosarelor: 28.07.2023 – 03.08.2023, ora 15:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C, al Regiei Autonome „AIBG”, din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35;

– selecţia dosarelor: 04-07.08.2023;

– afişarea rezultatelor selecţia dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;

– termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– proba practică (sportivă): 11.08.2023;

– proba scrisă: 16.08.2023 ora 11:00;

– afişarea rezultatelor probei scrise: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

– termenul de depunere a contestaţiilor în urma probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

– afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

– termenul de depunere a contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– afişarea rezultatelor finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Anunţul de concurs, bibliografia, atribuţiile posturilor şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi sunt disponibile pe site-ul www.brasovairport.ro accesând link-ul https://brasovairport.ro/anunt-concurs-de-recrutare-3-posturi-vacante-in-cadrul-regiei-autonome-aeroportul-international-brasov-ghimbav-2/.

 1. 3 posturi vacante, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată:

1 post de Economic, gradul IA, nivel studii S, la Direcția Economică-Comercială, Compartimentul Financiar-Salarizare

Condiţii specifice:  

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI), Ştiinţe economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.

Alte condiții:

– capacitate de lucru în echipă;

– respect pentru autoritate și ierarhie;

– asumarea responsabilităților;

– vigilență;

– capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;

– să dețină cunoștinte operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES)

1 post de Inspector siguranță operațională, gradul II, nivel studii S, la Compartimentul Siguranță și Coordonare Operațională

Condiţii specifice:  

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;

– permis de conducere categoria B;

– cunoștințe de limba engleză de nivel mediu;

1 post de Inspector siguranță operațională, gradul IA, nivel studii M, la Compartimentul Siguranță și Coordonare Operațională

Condiţii specifice:  

– studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă de minimum 6 ani, 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;

– permis de conducere categoria B;

– cunoștințe de limba engleză de nivel mediu;

Alte condiții pentru ambele posturi:

– memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol, capacitate de atenție, bună capacitate de învățare;

– rezistență la efort fizic intens;

– disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program (program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură (12/24 – 12/48), dar chiar și în program prelungit de lucru, cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;

– fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;

– capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;

– respect pentru autoritate și ierarhie;

– asumarea responsabilităților;

– vigilență;

– capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;

– să dețină cunoștinte operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES).

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviul.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

– depunerea dosarelor: 28.07.2023 – 03.08.2023, ora 15:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C, al Regiei Autonome „AIBG”, din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35;

– selecţia dosarelor: 04 -07.08.2023;

– afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;

– termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– proba scrisă: 11.08.2023, ora 11:00;

– afişarea rezultatelor probei scrise: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

– termenul de depunere a contestaţiilor în urma probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

– afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

– termenul de depunere a contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– afişarea rezultatelor finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Anunţul de concurs, bibliografia, atribuţiile posturilor şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi sunt disponibile pe site-ul www.brasovairport.ro accesând link-ul https://brasovairport.ro/anunt-concurs-de-recrutare-3-posturi-vacante-in-cadrul-regiei-autonome-aeroportul-international-brasov-ghimbav/.

 1. 6 posturi vacante, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată:

4 posturi de Agent de securitate aeroportuară, gradul IA, nivel studii M, la Serviciul Securitate Aeroportuară / Probleme Speciale – Documente Clasificate, Biroul Securitate Aeroportuară

Condiţii specifice:  

– studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și /sau adeverință de vechime în muncă;

Alte condiții:

– memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol, capacitate de atenție, bună capacitate de învățare;

– rezistență la efort fizic intens;

– disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program: program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură (12/24 – 12/48), dar chiar și în program prelungit de lucru, cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;

– fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;

– capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;

– respect pentru autoritate și ierarhie;

– asumarea responsabilităților;

– vigilență;

– capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;

– cunoștinte operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES).

2 posturi de Inspector securitate aeroportuară, gradul IA, nivel studii S, la Serviciul Securitate Aeroportuară / Probleme Speciale – Documente Clasificate, Biroul Securitate Aeroportuară

Condiţii specifice:  

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;

Alte condiții:

– memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol, capacitate de atenție, bună capacitate de învățare;

– disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program: program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură (12/24 – 12/48), dar chiar și în program prelungit de lucru, cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;

– fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;

– capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;

 – respect pentru autoritate și ierarhie;

 – asumarea responsabilităților;

 – vigilență;

– capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;

– cunoștinte operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES).

Concursul se va desfăşura în 4 etape, respectiv, 3 etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere; probă sportivă (pentru posturile de agent securitate aeroportuară), proba scrisă şi interviul.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

– depunerea dosarelor: 28.07.2023 – 03.08.2023, ora 15:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C, al Regiei Autonome „AIBG”, din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35;

– selecţia dosarelor: 04-07.08.2023;

– afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;

– termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– proba practică (sportivă): 11.08.2023 (pentru posturile de agent securitate aeroportuară);  

– proba scrisă: 17.08.2023, ora 11:00;

– afişarea rezultatelor probei scrise: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

– termenul de depunere a contestaţiilor în urma probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

– afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

– termenul de depunere a contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– afişarea rezultatelor finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Anunţul de concurs, bibliografia, atribuţiile posturilor şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi sunt disponibile pe site-ul www.brasovairport.ro accesând link-ul https://brasovairport.ro/anunt-concurs-de-recrutare-6-posturi-vacante-in-cadrul-regiei-autonome-aeroportul-international-brasov-ghimbav/.

În vederea participării la aceste concursuri, candidaţii depun dosarul de concurs începând cu data de 28.07.2023 până în data de 03.08.2023, ora 15:00, la sediul Regiei, din Ghimbav, Str. Herman Oberth nr. 35, jud. Brașov, la secretarul comisiei de concurs, Gabriela Belu, inspector de specialitate resurse umane, Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C din cadrul RA „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, de luni până joi, între orele 8:00–15:00, și vineri, între orele 8:00-13:00, email: gabriela.belu@brasovairport.ro.

C.R.

Share Articol:

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like:

PUBLICITATE

RECLAMA TA AICI !

Urmariti-ne pe FACEBOOK

Doriti sa fiti informati?!

Inscrieti-va la Newsletter.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
Edit Template

SPORT

CULTURA

DESPRE

SITE INDEPENDENT DE STIRI

Tags

Stiri recente

 • All Post
 • Cancan
 • Cultura
 • Economie
 • Eveniment
 • Generale
 • Politica
 • Social
 • Sport
 • Stirea zilei
 • Top Brasov

© 2023 jurnaluldebrasov.ro